8 (12) 21-28-54

Dükan barada

Biz sizi biziň dükanymyzyň web sahypasynda hoş gördik.

Biziň dükanymyz 2016-njy ýylda esaslandyryldy. Dükan ofis we öý üçin ofis harytlaryny lomaý we bölek satuwda ýöriteleşýär.

Biziň mümkinçiliklerimiz

 •  Çalt eltip bermek
 •  Amatly bahalar
 •  Giň assortiment
 •  Bonuslar we sowgatlar
 •  Ajaýyp hyzmat
 •  Professional dolandyryjylar
 •  Hemme önümlere kepillik
 •  Ygtybarly üpjün edijiler
 •  Möwsümleýin arzanladyşlar
 •  Wepalylyk programmasy
 •  Wepalylyk kartlary

Biz öz müşderilerimiz bilen aragatnaşyk saklamak üçin elmydama şat. Onlaýn dükanymyzyň işi bilen baglanyşykly islegleriňiz, teklipleriňiz, teswirleriňiz bar bolsa, bize ýazyň we pikiriňizi göz öňünde tutaryz we siz minnetdar bolarys:

Elektron poçtasale@yosm.com.tm